Uyar?: taray?c?n?z güncel olmayabilir
Bu sitedeki ?zellikleri en iyi ?ekilde kullanmak i?in taray?c?n?z? güncelleyin
UPDATE COVID-19: People are our very first priority. Read more

Bonfiglioli
dünyas?n? ke?fedin

Endüstriyel süre?ler, otomasyon, mobil ve yenilenebilir enerji uygulamalar?nda en ?nemli ihtiya?lar? kar??lamak üzere redükt?rlü motorlar, tahrik sistemleri ve planet redükt?rlerin tasar?m, üretim ve da??t?m?n? yap?yoruz. 

Active Cube Serisi

Servo Kontrol Sürücüsü

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

BSR Serisi

Senkron relüktans motorlar?

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

ITMA

20-26 Haziran
Barcelona, ???spanya

Hall 2- Booth B203
?NSAN KAYNAKLARIMIZ

En gü?lü varl???m?z?n insan kayna??m?z oldu?una inan?yoruz.

Pazar?Alanlar?m?z

60 y?l? a?k?n tecrübesi ve dünya ?ap?nda 3.700'den fazla ?al??an profesyoneliyle Bonfiglioli, endüstriyel otomasyon, mobil makine ve yenilenebilir enerji sekt?rlerine y?nelik tam ürün yelpazesinde redükt?rlü motorlar, tahrik sistemleri, planet redükt?rler ve invert?rler tasarlay?p üretmekte ve bunlar?n da??t?m?n? yapmaktad?r.

Biz

Küresel Bir ?irketiz

3700
I???
22
?ube
250
Distribüt?r
14
Fabrika
80
ülke
Kontak bilgisi bul
Bize ula??n YUKARI
Uyar? :
siteyi ?al??t?rmak i?in taray?c?n?zda javascript'i etkinle?tirmeniz gerekir
汤姆叔叔官网-汤姆在线